FRA BÆR TIL BOLIG

Rishøjgaard er en landejendom der gennem mange år har drevet frugtplantage på de tilliggende 50 hektar jord.  Frugten der har været dyrket har varieret fra stikkelsbær, hindbær, solbær og over til æbler, pærer og blommer – ikke at forglemme de meget berømte Rishøjgaard kirsebær som stadig er at finde i området.

Gennem de seneste år har Holbæk Kommune søgt at få godkendt boligbyggeri. Naturstyrelsen har flere gange nedlagt veto mod omdannelsen af de smukt beliggende kystnære jorde. I 2014 gav Naturstyrelsen imidlertid lov til at indrette en mindre del af vest byen til boligbebyggelse, uanset områdets beliggenhed i kystnærhedszonen. Der er en fortsat politisk debat om administrationen af planloven. Rishøjgaard udstykningens første etape dækker Ca. 6.5 hektar, og vil når det er fuldt udbygget, indeholde 83 boligenheder.

rishojgaard1
rishojgaard2 rishojgaard3