NYHEDSBREV

Vi vil jævnligt skrive nyhedsbreve med opdateringer om områdets udvikling og nye tilbud.

 

 

Nyhedsbrev 11

Fjordbakken, 01/12/2018

Velkommen til Fjordbakkens Nyhedsbrev,

Julen 2018 er over os – og alle på Fjordbakken ønskes en GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR.

Og for dem som nu forventer en julegave –skal I ikke skuffes

Rishøjgaard PS har besluttet, at der etableres en vandresti (trampesti) som udgår fra en delvej på Fjordbakken, og har forbindelse ud til rundkørslen i Tuse. Trampestien løber langs Rishøjgaards jorder på den nordlige side. Der er revet med traktor i et ca 3 m bredt bælte, ligesom der er frigjort krat ved markskel, således at alle kan færdes uhindret hele vejen ud til Tuse.

Vi håber så mange som muligt vil benytte stien til gode lange gå ture, og opfordrer alle til at afprøve stien i julen og nytåret. Få en oplevelse ud over det sædvanlige – og kom helt tæt på den vilde natur som udfolder sig i krat og på marker,- I vil ikke fortryde det! Jo flere som benytter trampestien jo bedre, da den derved hurtigt vil blive mere fast og komfortabel at benytte.

Vi anmoder om, at I tager hensyn til naturen når I benytter trampestien. Bortkastning af affald på området er forbudt, hvorimod en stor tak skal lyde til dem som opsamler plastik affald og lignende.


Her starter Trampestien mellem Fjorddraget 17 og Fjorddraget 19, 4300 Holbæk

Rute start foto


Et 3 m bredt spor markerer stien ved træerne, – og en ryddet hyggelig passage ved markskæl tillader uhindret adgang til næste mark. Venligst bliv på stien og undlad at jeres hunde jager vildt op (vi anbefaler hundesnor) – naturen skal også have lov at være der.


Alting har en ende – her slutter Trampestien ude ved rundkørslen i Tuse.

————————————————-oooooooooooooooooooo———————————————–

Og så vil Rishøjgaard PS gerne byde alle nytilflyttede i 2018, et stort og hjertelig velkommen.

2018 har været forrygende – Utzon husene er nu alle beboede, og i skrivende stund er der kun 8 ledige rækkehuse ud af de i alt 35 projekterede. Nye interesserede købere er på banen, og går man med tanker om køb af rækkehus på Kirsebærdraget skal man være hurtig nu, da interessen og efterspørgslen er meget høj. Husk at kontakte, såfremt I ønsker at forhøre jer om mulighed for finansiering – Sparekassen kender Fjordbakken i detaljer og kan hurtigt give svar på muligheder for finansiering.

 

 arbejder fortsat støt med den endelige færdiggørelse af rækkehusene, og fastholder det høje kvalitetsniveau.

Der er fortsat et møbleret prøvehus at besigtige, skulle man være interesseret i at købe.

 

Kontakt 

såfremt I er interesseret i nogle af vores udbudte boliger på Kirsebærdraget, eller check vores hjemmeside,som løbende bliver opdateret med,hvilke huse som er solgt, ligesom der er oplysninger om indretning og størrelse etc.

 

Til slut vil vi som altid gøre jer opmærksomme på vores hjemmeside menu ”SET FRA OVEN” – hvor der er flotte videoer og billeder der dokumenterer den løbende udvikling på hele FJORDBAKKEN området.

 

Med venlig hilsen,
Glædelig Jul og Godt Nytår,
fra Rishøjgaard P/S